Logopedie

Odpolední kroužek se zaměřením na logopedická cvičení. Děti, pod vedením logopedické preventistky, zábavnou formou procvičují logopedické schopnosti. Logopedické schopnosti zahrnují motoriku mluvidel, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a sluchové, zrakové a rozumové schopnosti.

© M F